- multimedija -


Pri Slovencih v Novem Sadu

Učbeniki Veselo v slovenščino za pouk
najmlajših učencev jezika na jezikovno mešanih območjih. Poklon Jelke Morato Vatovec pofesorici Rut Zlobec.