Novice

Ministrstvo za kulturo podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture
07.06.2016
Ministrstvo za kulturo podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je v letu 2016 ODLOČILO, da se Kulturnemu društvu Korte podeli status društva v javnem interesu na področju kulture.

To pomeni, da bomo zavezanci za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) namenili za donacijo našemu društvu.

V ta namen bo moral posameznik (kadarkoli bo to želel do 31. 12., vendar šele po tem, ko bo objavljen novi seznam upravičencev za leto 2017, kar se bo zgodilo predvidoma poleti 2017, ko bo vlada seznam odbrila in ga objavila v Uradnem listu) izpolniti poseben obrazec, ki se imenuje "Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije" in ga poslati na svoj pristojni davčni urad.

Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana, oziroma zahteva, ki se pošlje v letu 2017, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2017, ki pa se izvaja v letu 2018. Enkrat že vožena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra 2017,  za 2018.  Pri tem je potrebno dodati, da če upravičenca, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu upravičencu, neveljavna. Večja, ko je odmera dohodnine, večja je donacija. Povprečna donacija znaša 12 EUR. Donacijo pa se lahko razdeli tudi med do 5 upravičencev po 0,1%. Obrazec z navodilom je na sledeči povezavi: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_donacije_dec2014.pdf

Korte

KULTURNI DOM KORTE Korte 44, PoŠta Izola, 6310PRAVNA OBVESTILA  /   PRAVILNIK O ZASEBNOSTI  /   POLITIKA O RABI PIŠKOTKOV
Kulturno društvo Korte / VSE PRAVICE PRIDRŽANE / IZVEDBA: F.King